Parti frå nedre Fatland, ein fin haustdag for fem år sidan.

14.08.2018

Området

Et område på 96 dekar er i dag regulert på Fatland, hvorav 45 dekar er fradelt som boligfelt. Her kan det i følge dagens reguleringsplan bygges 18 eneboliger, eller inntil 42 leiligheter, eller en kombinasjon.

 

I nær framtid vil planen bli justert noe, slik at den får større fleksibilitet mht hvilken type enheter man vil bygge. Dette ut fra at antallet seniorboliger kan økes, kanskje til rundt 50, og at bygningstypene kan mer tilpasses terrenget. Reguleringsplanen er allerede i dag basert på universell utforming.

 

Innenfor reguleringsplanen, men utenfor det fradelte området, er det også regulert inn barnehage, oppå den gamle løemuren på hovedeiendommen. Det er også laga tegninger til barnehagen.

 

Fellesbygget skal inneholde funksjoner som kafé/pub/minibutikk, kombinert servicerom for helse/frisør/fotterapeut/fysioterapeut/massør, trimrom, hobbyrom, mm.

 

 

Utvidelsesmuligheter

Skulle det bli behov for utvidelse av boligfeltet, ligger det et usedvanlig fint område (Nerebøen) fra hovedvegen og ned til fjorden, med utsikt mot vest. Med solnedgang heile året, og førsteklasses matjord til hagebruk.

 

Dette er kvaliteter de fleste setter pris på.

 

Området må i så fall reguleres om fra LNF.

 

 

 

Boligfeltet på Fatland

Seniorboliger

I Kvinnherad har det vært nok familieboliger på markedet de siste åra, men behovet for seniorboliger derimot har vært stort lenge.

 

I boka "Frå heim til heim", som Kristian Hus har gitt ut, er det intervjua personer som på mange måter har et forhold til eldre og eldreomsorg. De beskriver behovet som enormt.

 

En av hovedtankene bak Fatlandsprosjektet er derfor å skaffe sårt tiltrengte seniorboliger. Flere og flere av fagpersonene i kommunen har kommet til den konklusjonen at kommunen ikke vil makte denne jobben aleine i framtida, og at de trenger hjelp fra private.

 

Dessuten må eldre funksjonsfriske gjøre «dugnad», ved å bidra til det sosiale fellesskapet. Mange av dem vil også finne stor tilfredsstillelse i å jobbe i Gullparken.

 

 

Se bildeserie om boligfeltet nederst på denne sida

 

 

 

 

 

 

 

Bildeserien viser noen av egenskapene ved boligfeltet som inngår i Faccctlandsprosjektet.

Ingen stad er solnedgangen finare enn på Fatland!