Det gamle hovudhuset frå 1850 høver fint i Gamlatunet på Fatland.

 

 

 Bloggen min

 

 

 

    Klikk på ein bloggpost for meir tekst og større bilde. Eller høgreklikk på

 

    bildet, og be om å få det i ny fane. Bruk så Ctrl+musehjul for å forstørra.

 

 

Link til tidlegare bloggpostar...

 

 

Jobben min

 

Nedanfor finn du litt meir og mindre statisk info om kva eg jobbar med og elles kva interesser eg konsentrerer meg mest om.

 

Hei på deg!

17.03.2019


Dette er heimesida til Arne Gjerde, som bur på garden Fatland, på Halsnøy, i Kvinnherad kommune, sør i Hordaland.

Eg har alltid vore ein arbeidssam og kreativ kar, og eg har stortrivst med det. Men no når eg har passert sytti, skal eg byrja eit nytt og endå betre liv. Trur eg.

 

Les meir om meg som privatperson ...

 

I spalta til venstre på denne sida finn du den litt uhøgtidelege bloggen min. Er du ny lesar? Start lengst nede på sida då, og les deg oppover, kronologisk.

 

Her i høgre spalta finn du info om dei meir seriøse sidene mine, og kva eg er oppteken med for tida.

 

Seniortun på Fatland?

21.12.2018

 

For sju år sidan regulerte eg eit byggefelt på Fatland, der det så langt berre er bygt tre hus.

 

Etter mange år med dårlege tider for bustadmarknaden i Kvinnherad, er det på tide å sjå framover att. Ikkje minst Hydro sitt vedtak om å starta opp B-hallen på Husnes har vekt stor optimisme.

 

Feltet mitt er regulert med såkalla universell utforming, med tanke på at det kan byggjast eit seniortun her, med inntil 40 bueiningar, pluss fellesbygg med kafé, bar, hobbyrom, festsal, og andre sosiale tilbod. Og ikkje minst eit servicerom der frisør, massør, og andre, kan ha sine tilbod, til dømes ein dag i veka.

 

Eg har sjølv ikkje i dag kapasitet til å gå laus på dette prosjektet, så eg er på jakt etter eit utbyggingsfirma til jobben.

 

Les meir ...

 

Den namnlause bygda mi

31.12.2018

 

Det er mange som seier at dei bur i den flottaste av alle bygder, men det er nok berre eg som faktisk gjer det. Og nokre få heldiggriser til. Fatland er nemleg ei perle. På Perlo.

Men Fatland er eigentleg namnet på berre ein del av bygda. Bygda vår er kanskje den einaste i landet som ikkje har noko offisielt namn.

 

Les meir ...

Anna, mitt hulde viv, studerer solnedgangen frå Gullhaug

Bli med på å skapa Gullparken

18.05.2019

 

Eg har i mange år planlagt at når eg ein gong skal trappa ned, skal eg vera med og byggja opp eit framtidsretta lokalsamfunn her på Fatland.

 

Og i sentrum av dette arbeidet står ein opplevingspark på inntil 200 mål!

 

No er eg vel strengt tatt blitt for gammal til å starta nye prosjekt, men eg gjer likevel ein innsats for å prøva å få det i mål. Åleine klarar eg det ikkje lenger, det har eg ikkje helse til. Difor er eg på jakt etter likesinna som gjerne vil hjelpa til.

 

Visste du at i vår region (Sunnhordland + Haugalandet) bur det 175 000 menneske, men me har ikkje ein einaste komplett opplevingspark her?

 

Og visste du at i heile Hordaland er det berre éin slik park, nemleg Mikkelparken i Kinsarvik? Der var det 55 000 gjester i fjorfjor sommar, og i fjor var det truleg mange fleire, på grunn av det fine vêret.

 

Det er på tide me kjem i gang!

 

Les meir ...

 

Klikk på eit av bilda til høgre for å sjå video om Gullparken

 

17.11.2019

 

For fem år sidan tok eg på meg å skriva boka om Magnar Reigstad. Denne oppfinnaren og eventyraren og halsnøybuen, som gjennom heile livet har skapt overskrifter landet rundt.

 

Boka heiter Skaparen, og endeleg kan eg kunngjera at no har ho gått i trykken. Forlaget er mitt eige, og det heiter Argusbok.

 

Du kan kjøpa boka hos bokhandlarane i distriktet, og i butikkar på Halsnøy. Eller du kan bestilla henne direkte frå forlaget.

 

Les meir, og bestill ...

 

Boka om Magnar

Seniorsagbruket

17.11.2019

 

Eg har den meir og mindre faste ordninga i livet mitt no at om føremiddagen er eg på kontoret, og om ettermiddagen eller kvelden er eg oppe i skogen og finn på eitkvart lite på sagbruket mitt. Det som har fått namnet Seniorsagbruket.

 

Les meir ...

 

 

www.ag3.no
ARNE.GJERDE@N-LT.NO
Arne Gjerde, Bjørkelivegen 4, 5458 Arnavik

© Det er lov å sitera frå denne nettsida
ved å referera til www.ag3.no.
Meir omfattande bruk må avtalast skriftleg.
Elles gjeld Lov om opphavsrett til åndsverk.

Utsikt utover Klosterfjorden ein vinterdag.